Disclaimer Kinderdagverblijf Pumpulunchi verleent u hierbij toegang tot onze website. Kinderdagverblijf Pumpulunchi publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Kinderdagverblijf Pumpulunchi behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen. Kinderdagverblijf Pumpulunchi spant zich in om de inhoud van onze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en of onjuist is. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van kinderdagverblijf Pumpulunchi. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Copyright © Pumpulunchi
Wat je met Liefde plant Raakt nooit uitgebloeid !!
Disclaimer Kinderdagverblijf Pumpulunchi verleent u hierbij toegang tot onze website. Kinderdagverblijf Pumpulunchi publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Kinderdagverblijf Pumpulunchi behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen. Kinderdagverblijf Pumpulunchi spant zich in om de inhoud van onze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en of onjuist is. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van kinderdagverblijf Pumpulunchi. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Copyright © Pumpulunchi
Site map Disclaimer Algemene voorwaarden
Wat je met Liefde plant Raakt nooit uitgebloeid !!